ยกเลิกคำสั่งซื้อที่สถานะพร้อมจัดส่ง (RTS)

Seller Support Desk

1.ปัจจุบันผู้ใช้ทุกประเภท รวมถึงลูกค้า ร้านค้า และลาซาด้า สามารถทำการยกเลิกออเดอร์ได้ในสถานะ “เตรียมบรรจุ” ตัวช่วย Cancel at RTS จะทำให้ร้านค้าสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ในสถานะ “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” รวมถึงลาซาด้าด้วยหรือไม่

ตอบ: เฉพาะร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงตัวช่วย Cancel at RTS และทำการยกเลิกออเดอร์ได้ถึงแม้ว่าสถานะจะถูกปรับเป็น พร้อมสำหรับการจัดส่งแล้วก็ตาม โดยที่แอดมินลาซาด้าจะไม่สามารถเข้าถึงตัวช่วยนี้ได้

2.นอกจากการเข้าถึงที่จำกัดฉพาะร้านค้าและสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่งแล้ว มีเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่

ตอบ: เฉพาะร้านค้ามาเก็ตเพลส, ร้านค้า LazMall (ที่ไม่ใช่ Retail) และออเดอร์จากต่างประเทศเท่านั้นที่สามารถทำการยกเลิกออเดอร์ได้ในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่ง ไม่รวมถึง การจัดการโดยลาซาด้า (FBL) และออเดฮร์รอยืนยัน (TBC)

3. ร้านค้าสามารถทำการเลือกยกเลิกทั้งออเดอร์หรือแยกยกเลิกเฉพาะรายชิ้นใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่ร้านค้าสามารถเลือกทำการยกเลิกได้เป็นรายชิ้น โดยที่สินค้าชิ้นอื่นๆในออเดอร์ที่ไม่ถูกยกเลิกจะถูกปรับสถานะกลับไปที่ Pending และหหากออเดอร์นั้นถูกแพ็กแล้วร้านค้าจะต้องทำการแพ็กสินค้าใหม่อีกครั้ง

4. จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างหากร้านค้าใช้การยกเลิกในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่งในทางที่ผิดและส่งผลต่อประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า

ตอบ: ร้านค้าจะถูกหักคะแนนร้านค้า 1 คะแนน ต่อการยกเลิก 10 ครั้งที่เกิดขึ้น รวมถึงการยกเลิกในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่ง ซึ่งคะแนนร้านค้าจะมีผลต่อการพิจารณาเข้าร่วมแคมเปญและเพิ่มตัวช่วยร้านค้าอื่นเช่น Seller Pick

5. จะเกิดอะไรขึ้นหากร้านค้าจัดส่งสินค้าที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

ตอบ: หากร้านค้าทำการยกเลิกสินค้าที่อยู่ในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่ง Seller Center จะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อย้ำกับร้านค้าว่า สินค้านั้นๆยังไม่ถูกจัดส่งใช่หรือไม่ และหลังจากที่ออเดอร์ถูกยกเลิกแล้วก็ยังคงมีข้อความแจ้งเตือนร้านค้าไม่ให้จัดส่งสินค้าที่ออเดอร์ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งร้านค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากมีการจัดส่งสินค้าที่ได้ทำการยกเลิกออเดอร์ไปแล้ว

6. การยกเลิกออเดอร์ในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่ง สามารถทำร่วมกับตัวช่วยอื่นๆ เช่น Mass upload, API, Multi select ได้หรือไม่?

ตอบ: เฉพาะตัวช่วย Multi Select เท่านั้นที่ร้านค้าสามารถใช้ร่วมกับ การยกเลิกในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์