แชทออนไลน์ (IM)

Seller Support Desk

แนะนำฟีเจอร์

 1.png

 

ลูกค้าสามารถใช้งานฟังก์ชั่นแชทได้จาก 3 ช่องทางนี้:

2.png

การตั้งค่า – จัดการผู้ใช้งานแชท

3.png

4.png

5.png

 

6.png

7.png

8.png

 

วิธีการคิดคานวนอัตราการตอบกลับและเวลาในการตอบกลับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์