การใช้งาน Media Center

Seller Support Desk

Media Center คือพื้นที่จัดเก็บไฟล์ออนไลน์ คุณสามารถจัดการรูปภาพ เอกสาร วีดีโอ และใช้ในการสร้างสินค้าและตกแต่งร้านค้าของคุณ เอกสารฉบับนี้จะแนะนำคุณสมบัติและการใช้งาน Media Center ให้กับคุณ

 

Anchor1.การใช้งาน Media Center

Media Center ติดตั้งอยู่ใน Seller Center คุณสามารถเข้าใช้งาน Media Center ได้สองวิธี วิธีแรกคุณสามารถเข้าถึง Media Center ได้จากบัญชี Seller Center ของคุณ โดยคลิกที่ ผลิตภัณฑ์ > Media Center เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

 

 

วิธีที่สอง คุณสามารถเข้าใช้งานได้จากลิงค์ URL ด้านล่างนี้

sellercenter.lazada.co.th/mediacenter

 

 

2Anchor. การจัดการรูปภาพ

2Anchor.1 การอัพโหลดรูปภาพเข้าใน Media Center

คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพเข้าใน Media Center ได้สองวิธี คือ จากไฟล์ของคุณ หรือ จาก ลิงค์ URL

 

2.1.1 การอัพโหลดรูปภาพจากไฟล์โดยตรง:

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการจะอัพโหลดรูปภาพเข้าไป จากนั้นคลิกที่ ‘อัพโหลดรูป’

 

หลังจากที่คลิกแล้วจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นสำหรับการอัพโหลดรูปภาพ คุณสามารถ ลากและวาง รูปภาพจากไฟล์ของคุณทที่หน้าต่างนี้ได้ทันที หรือคุณจะคลิกที่พื้นที่สีเทาเพื่อเลือกรูปภาพจากไฟล์ของคุณ

 

 

 

เมื่อคุณเลือกรูปภาพแล้ว รูปภาพของคุณจะถูกอัพโหลดทันที แถบสถานะการอัปโหลดจะแสดงขึ้นมา แถบจะแสดงสถานะของแต่ละไฟลที่คุณอัพโหลดขึ้นไป คุณสามารถซ่อนแถบสถานะและเลือกให้แสดงแค่ผลรวมของสถานะได้

 

 

2.1.2 อัปโหลดรูปจาก URLs:

 

การอัปโหลดรูปจาก URLs, เลือก “อัพโหลดรูป”, แล้วเลือก “URLs” ในหน้าต่างป็อปอัพ. คัดลอก และวาง URLs ของรูปที่คุณต้องการ

คุณสามารถวางได้หลาย URLs ในการอัพโหลดพร้อมกัน. คุณต้องกด Enter เพื่อแยก URLs ของแต่ละรูป. URL จะต้องแยกกันแต่ละบรรทัด

 

2Anchor.2 การดูรูป

การดูรูปตัวอย่าง, ต้อง ดับเบิลคลิกที่รูป การดูรูปตัวอย่างจะแสดงแบบเต็มจอ รูปตัวอย่างจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของรูป เช่น ชื่อรูป, ขนาดไฟล์, และ ขนาดรูป. นอกเหนือจากข้อมูลเหล่านี้ คุณยังสามารถดำเนินการกับรูปได้ดังนี้:

  • คัดลอก URLs (ได้ทั้ง URL ปกติ และ URL)
  • ดาวน์โหลดรูป

 

 

2Anchor.3 การเปลี่ยนชื่อรูป

วิธีการเปลี่ยนชื่อรูป, คลิกขวาที่รูป จะแสดงเมนูพร้อมกับตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อ คลิกปุ่ม “เปลี่ยนชื่อ” เพื่อเปลี่ยนชื่อรูปของคุณ

re1.jpg

 

 

2Anchor.4 การลบรูป

การลบรูป, คลิกขวาที่รูป จะแสดงเมนูพร้อมกับตัวเลือกเพื่อลบรูป คลิกปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรูปของคุณออกจาก Media Center

 

การลบจะมี หน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อเตือน ว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบไฟล์รูป. คลิก “ตกลง” ถ้าหากคุณแน่ใจที่จะลบรูปจาก Media Center

 

 

Anchor2.5 คัดลอก/นำออก URL ของรูป

วิธีการคัดลอกรูป, คลิกขวาที่รูป จะแสดงเมนูพร้อมกับตัวเลือกเพื่อคัดลอก คลิกปุ่ม “คัดลอก URLs” หรือ “นำออก URLs” ใน csv ไฟล์ คลิกที่ คัดลอก URL เพื่อคัดลอกรูป URLs ของรูป

 

 

หรือคลิกที่ “นำออก URLs” เพื่อนำออก URL ใน csv ไฟล์

 

 

 

2Anchor.6 การครอบตัดรูป

วิธีการครอบตัดรูป คลิกขวาที่รูป จะแสดงเมนูพร้อมกับตัวเลือกเพื่อแก้ไข คลิกปุ่ม “แก้ไขรูป”

 

 

ครอบตัดรูปของคุณตามขนาดที่เหมาะสมและกด “บันทึกและออก”

 

3Anchor.การจัดการโฟลเดอร์

3Anchor.1 สร้างโฟลเดอร์

เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่, สามารถ กดปุ่ม “โฟลเดอร์ใหม่” บนด้านบนของเมนู

 

 

 

จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับคุณ โปรดกำหนดชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ.

 

 

3Anchor.2 ดูโฟลเดอร์

หากต้องการเข้าดูโฟลเดอร์, สามารถดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์

 

 

3Anchor.3 เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ คลิกที่ "เปลี่ยนชื่อ" เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของคุณ

 

 

3Anchor.4 ลบโฟลเดอร์

หากต้องการลบโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกในการลบโฟลเดอร์ คลิก "ลบ" ไปยังโฟลเดอร์จาก Media Center

 

จะมีการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลบไฟล์โดยบังเอิญ กด "ตกลง" หากคุณแน่ใจว่าจะลบโฟลเดอร์นี้ออกจาก Media Center

 

 

 

4Anchor. การจัดการไฟล์

4Anchor.1 การค้นหา

4.1.1 การค้นหาอย่างง่าย

คุณสามารถค้นหารูปภาพ/โฟลเดอร์ โดยใส่ชื่อในช่องค้นหา

 

 

เพื่อต้องการจะล้างคำค้นหา, สามารถกด ล้างคำค้นหา

 

 

4.1.2 การค้นหาขั้นสูง

การค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณลดจำนวนไฟล์ที่แสดงให้เห็นมากยิ่งขึ้นตามที่คุณต้องการ คลิกที่ "การค้นหาขั้นสูง" ในแถบค้นหา ที่นี่คุณสามารถตั้งกฎต่างๆได้ก่อนค้นหา ซึ่งจะช่วยในการ จำกัด การค้นหาให้แคบลง

 

คุณจะสามารถตั้งค่ากฎต่อไปนี้:
- ตั้งค่าช่วงเวลา: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้การค้นหาจะมีเฉพาะในไฟล์ที่อัปโหลดภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น
- ค้นหาเฉพาะในโฟลเดอร์ปัจจุบัน: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้การค้นหาจะมีลักษณะเฉพาะที่ไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบันเท่านั้น

 

 

คุณสามารถเลือหนึ่งหรือหลายกฏในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกอัปโหลดเวลา 1 พฤษภาคมถึง 5 พฤษภาคมและค้นหาในโฟลเดอร์ปัจจุบัน จากนั้นอย่าลืมพิมพ์ชื่อรูปภาพของคุณลงในแถบค้นหา ผลลัพธ์ควรตรงกับเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์