รายการสินค้าที่มียอดเข้าชมต่ำ

Seller Support Desk

รายการสินค้าที่มียอดเข้าชมต่ำ

รายการสินค้าที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซท์จากการค้นหาแต่มียอดเข้าชมต่ำในระยะเวลา 90 วัน จะถูกนำลงจากหน้าเว็บและจำกัดการขายชั่วคราว โดยรายการสินค้าเหล่านี้จะแสดงอยู่ในแถบรายการ คุณภาพต่ำที่หน้า ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

1.jpg

สินค้าที่มียอดเข้าชมต่ำหมายความว่าอย่างไร

สินค้าที่มียอดเข้าชมต่ำ หมายถึง สินค้าที่การแสดงผลในการค้นหาสูง แต่ไม่มียอดเข้าชมในหน้าสินค้า ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

image002.png

ผู้ขายสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าได้ ท่านวิธีการแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้จาก ที่นี่ และ สามารถดูประสิทธิภาพรายการสินค้าของท่านได้จาก การวิเคราะห์ธุรกิจ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์