สินค้าใดบ้างที่สามารถส่งเข้าคลังสินค้าได้

Seller Support Desk

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การใช้งานระบบ FBL"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์