การใช้ Lazada API และ Lazada Open Platform

Seller Support Desk

คำถามที่พบบ่อย

Question

Answer

1

What is API?

Application Programming Interface (API) คือวิธีการเรียกใช้โปรแกรม โดยที่ทางผู้ให้บริการจะมีกลุ่มคำสั่ง ที่ทางผู้เรียกใช้โปรแกรมจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นได้

2

Why do I need to connect to Lazada API

หากคุณได้สมัคร Professional seller account กับทาง Seller Center แล้วคุณจะสามารถใช้ Lazada Open Platform เพื่อเชื่อมต่อระบบภายในของทางร้านค้าของคุณ หรือระบบจากผู้ให้บริการอื่นๆ เข้ากับร้านค้าของคุณบน Lazada โดยตรงเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า คำสั่งซื้อ และคำสั่งอื่นๆอีกมากมาย

3

What is Lazada Open Platform

Lazada Open Platform คือระบบเพื่อใช้่ในการเชื่อมต่อซึ่งจะมีชุดกลุ่มคำสั่งเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้ขาย เพื่อที่ทางกลุ่มผู้ขายจะสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่นที่จะสามารถเชื่อมต่อกุับทางร้านค้าของคุณบน Lazada ซึ่งนั่นนจะหมายความถึงความสามารถในการจัดการที่รวดเร้วและมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยการเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยตรงผ่านทาง APIs

4

Why is Lazada introducing open platform

เพื่อที่จะช่วยให้ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจากทั้งทางผู้ซื้อเอง และผู้ให้บริการอื่นสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางผู้ขายเอง เช่นระบบ ERP, omni-channel system, แอพลิเคชั่นเพื่อการตลาดและการเงิน, เครื่องมือจัดการแคตตาลอก, เครื่องมือจัดการรูปภาพ, ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ปละ การจัดการข้อมูลต่างๆ

ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย ทาง Lazada ได้มีการนำระบบที่ได้รับการยอมรับมาใช้ ไม่ว่าาจะเป็นการเชื่อมต่อ หรือความปลอดภัยในส่วนของ server เพื่อให้ผู้ขายแน่ใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญของทุกคนจะได้รัยการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

5

What are my benefits to move to Lazada Open Platform?

ด้วยชุดคำสั่งที่ครอบคลุมการใช้งานในระบบ e-commerce มากมายตั้งแต่ สินค้า, คำสั่งซื้อ, ผู้ใช้ระบบ, การตลาด และ การเงิน ยิ่งไปกว่านี้ทาง Lazada ยังจะเพื่มชุดคำสั่งให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของผู้ขาย จำนวนการรองรับการเชื่อมต่อที่จะมากขึ้นรวมถึงโอกาสสำเร็จในการเรียกใช้ APIs เพื่อให้แน่ใจได้ว่าแอพลิเคชั่นของผู้ขายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Lazada Open Platform ยังมีหน้า Dashboard ให้เพื่อผู้ขายจะสามารถเฝ้าดูการทำงานของแอพลิเคชั่น ทาง Lazada เองนั้นยังมีคูมือสำหรับการโยกย้ายระบบพื่อมาเชื่อมต่อกับ Lazada Open Platform เพื่อให้แน่ใจว่าการโยกย้ายจะเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

6

I want more information. How can I get it?

กรุณาติดต่อกับทาง Partner Support Center ได้โดยตรง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

http://open.lazada.com/doc/doc.htm?spm=0.11193487.0.0.122213fe6taRqI#?nodeId=10552&docId=108149

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์