เข้าร่วมโครงการเงินผ่อนกับลาซาด้า

Seller Support Desk

ร้านค้าสามารถทำสินค้าของท่าน มาเข้าร่วมโครงการเงินผ่อนกับลาซาด้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของท่าน โดยที่ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าดอกเบี้ยในการผ่อนที่ธนาคารเรียกเก็บเอง

สินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการเงินผ่อน

สินค้าที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการเงินผ่อนได้จะต้องมีมูลค่า(สุทธิ) 3,000 บาท ขึ้นไป

ราคาสินค้ามากกว่า 3,000 บาท

ลูกค้าสามารถผ่อนได้ 3 เดือน

ราคาสินค้ามากกว่า 4,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุด 6 เดือน

ราคาสินค้ามากกว่า 5,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย

ผู้ขายที่ทำสัญญาและเข้าร่วมโครงการเงินผ่อนกับลาซาด้า ต้องทำการชำระเงินตาม อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บที่กำหนดไว้ดังนี้;

สูตรคำนวณ: ราคาที่กำหนด X อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บ X เดือน = จำนวนดอกเบี้ยที่ผู้ขายต้องชำระ

 

ชื่อธนาคาร [1] อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บ [2]เงื่อนไขการคืนเงิน
3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน
BBL 0.55% 0.55% 0.55% - 0.55% Yes
Citibank 0.60% 0.60% 0.55% - 0.55% Yes
SCB 0.70% 0.70% 0.60% - 0.47% Yes
KTC 0.60% 0.60% 0.55% - 0.50% Yes
TBANK 0.65% 0.65% 0.60% - 0.45% Yes
UOB 0.60% 0.60% 0.55% - 0.55% Yes
BAY 0.65% 0.65% 0.63% - 0.63% Yes
First Choice 0.85% 0.85% 0.85% - 0.82% Yes

  

[1] อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบขึ้นกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ลูกค้าเลือกจ่าย (กรณีผู้ขายเลือกรับชำระทุกบัตรธนาคาร)

[2] กรณีลูกค้าคืนสินค้า ลาซาด้าจะคืนดอกเบี้ยทั้งหมดให้ผู้ขาย หลังจากบริษัททำการคืนเงินให้ลูกค้าแล้วภายใน 1 เดือน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์