การละเมิดสิทธิบัตร

Seller Support Desk

ที่ Lazada เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าที่ดีที่สุดที่จำหน่ายโดยร้านค้าของเราให้แก่ลูกค้า จะทำเช่นนั้นได้สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดที่อัปโหลดขึ้นไปเป็นข้อมูลจริงและเป็นไปตามนโยบายของ Lazada มิฉะนั้นสินค้าจะถูกระบุว่าเป็นของปลอมและได้รับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างร้ายแรง

ใช้รูปภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาติ

หากท่านวางแผนที่จะใช้รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตหรือรูปภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตนเองหรือพนักงานของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้รูปภาพเหล่านี้จริงๆหรือไม่

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถในการจำแนกสินค้าหรือบริการของแต่ละองค์กรหนึ่ง เครื่องหมายการค้าอาจปรากฏบนภาพถ่ายของสินค้าหรืออาจปรากฏบนสินค้าก็ได้ ก่อนที่จะใช้รูปภาพที่มีเครื่องหมายการค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพเหล่านี้ใช้ได้ฟรีจริงๆโดยที่ท่านสามารถใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบทางกฎหมายใด ๆ

องค์ประกอบการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า สินค้าบางรายการมีองค์ประกอบของการออกแบบที่โด่งดังในระดับโลก (เช่น ตัวการ์ตูน, สีสัน และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ) ที่เป็นเอกสิทธิ์ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ออกแบบและ / หรือเจ้าของเท่านั้น การใช้องค์ประกอบการออกแบบเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับการอนุญาติอาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายกับตัวท่านและ Lazada ด้วย ดังนั้นให้แน่ใจเสียก่อนว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้รูปภาพเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้ว

ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าอื่น ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถตรวจสอบได้จากรายการดังต่อไปนี้

  • สินค้า/รูปภาพสินค้า มีลักษณะเหมือนหรือไม่สามารถแยกแยะได้จากสินค้าของแท้หรือไม่?
  • สินค้า/ รูปภาพสินค้า อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่?
  • สินค้า/ รูปภาพสินค้าหลอกให้ลูกค้าคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้หรือไม่?

หากรายการสินค้า / รายการที่อัปโหลดของท่านถูกระบุเครื่องหมาย ใช่ ตรงคำถามข้างต้น ท่านอาจต้องทำการประเมินหรือทำการตรวจสอบอีกครั้ง

การอัปโหลดรายการสินค้าที่มีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีผลทางกฎหมายอย่างร้ายแรงทั้งต่อตัวท่านเองและ Lazada และจะไม่ได้รับการยอมรับในทุกระดับชั้น

กฎหมายท้องถิ่นในประเทศ

กิจการของ Lazada แต่ละแห่งมีชุดสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเป็นของตนเอง ก่อนที่จะทำการอัปโหลดรายการสินค้า / รูปภาพของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าสินค้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายภายในประเทศหรือไม่ มิฉะนั้นจะถูกลบออกทันที

หากท่านต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา ทางเรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์