นโยบายความไม่รับผิดชอบต่อสินค้าปลอมของลาซาด้า

Seller Support Desk

ร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องขายสินค้าของแท้เท่านั้น การขายสินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าปลอมถือเป็นการละเมิดนโยบายของลาซาด้า หากมีการตรวจพบสินค้าเหล่านั้นจะถูกนำออกจากหน้าเว็บไซต์โดยทันที สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็นของปลอมมีลักษณะดังต่อไปนี้ :

1. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า (เช่น แบรนด์หรือโลโก้ตัวอักษร) อยู่บนตัวสินค้าหรือกล่องบรรจุภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า

2. สินค้าที่มีการออกแบบเฉพาะ (เช่นตัวการ์ตูนหรือสีสัน) อยู่บนตัวสินค้าหรือกล่องบรรจุภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า

3. สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่นๆที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้ซื้อให้คิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ จัดจำหน่ายโดยเจ้าของแบรนด์ของสินค้าต่างๆ (ตัวอย่างเช่น สินค้าแบรนด์ลอกเลียนแบบที่มีหรือไม่มีโลโก้ที่ดัดแปลง)

4. สินค้าที่ละเมิดกฏหมายในประเทศนั้นๆ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางเราแนะนำให้ร้านค้าติดต่อกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและ/หรือ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายของคุณ เนื่องจากทางลาซาด้าเองได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าของแบรนด์เพื่อป้องกันการขายสินค้าลอกเลียนแบบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์