หากไม่พอใจ Seller Center แบบใหม่สามารถกลับไปใช้แบบเดิมได้หรือไม่?

Seller Support Desk

ไม่สามารถกลับไปใช้Seller Centerแบบเดิมได้

Seller Centerแบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต โดยเราได้พัฒนาตัวระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนเวปไซต์ลาซาด้าได้ง่ายยิ่งขึ้นหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เราแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากในมหาวิทยาลัยลาซาด้าหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งานระบบ Seller Center

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ลาซาด้ามหาวิทยาลัย" หรือเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบ "Seller Centerรูปแบบใหม่"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์