การอัพเดทสินค้าใน Seller Center แบบใหม่

Seller Support Desk

คุณสามารถอัพเดทสินค้าได้เหมือน Seller Center แบบเดิมโดยไปที่จัดการสินค้า

ขั้นตอนที่1: ไปที่เมนู “สินค้า”

ขั้นตอนที่2: เลือก “จัดการสินค้า”

ขั้นตอนที่3: กดนำออก

ขั้นตอนที่4: ดาวน์โหลดหมวดหมู่ที่ต้องการจากตัวเลือกจากนั้นอัพเดทข้อมูลสินค้าลงในไฟล์เช่นเดียวกับการลงสินค้าทีละหลายรายการ

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ลาซาด้ามหาวิทยาลัย" หรือเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบ "Seller Centerรูปแบบใหม่"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์