อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Seller Center แบบเก่าและแบบใหม่ ?

Seller Support Desk

  • สำหรับคู่ค้า seller center แบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายกับแบบเก่า  หากแต่มีระบบการใช้งานพร้อมที่จะช่วยเหลือร้านค้าให้ได้รับประสบการณ์การขายที่ดียิ่งขึ้น

  • มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเพียงเล็กน้อยเช่นภาพรวมของยอดขายจากหน้าแรกเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจของคุณ

  • สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือขั้นตอนการลงรายการสินค้าซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูลของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนของข้อมูลซึ่งวิธีการนี้ถูกเรียกว่าการใช้ข้อมูลพื้นฐานของสินค้าชนิดเดียวกันหรือ SPU โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูลของสินค้าชนิดเดียวกันได้จากในขั้นตอนการลงรายการสินค้า

 

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ลาซาด้ามหาวิทยาลัย" หรือเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบ "Seller Centerรูปแบบใหม่"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์