การปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” แบบไม่แท้จริงคืออะไร และเราควรทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้

Seller Support Desk

การปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” แบบไม่แท้/ไม่จริงคืออะไร

  • การปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” แบบไม่แท้จริงคือการปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น RTS (Ready-to-ship) ก่อนที่สินค้าจะพร้อมสำหรับการจัดส่ง
  • ลาซาด้าสามารถตรวจสอบการเตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งที่ไม่แท้/ไม่จริงโดยการพิจารณาจากสินค้าที่สถานะเป็น RTS(Ready-to-ship)ที่ไม่ได้ถูกจัดส่งออกเมื่อขนส่งมาเข้ามารับสินค้าที่ร้านค้า

ทำไมร้านค้าไม่ควรดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งที่ไม่แท้/ไม่จริง

  • ร้านค้าที่ดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งที่ไม่แท้/ไม่จริงจะถูกปรับลงโทษและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผิดนัด เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้าและเป็นการเพิ่มระยะเวลาการรับสินค้าของลูกค้า
  • ผู้ให้บริการขนส่งของลาซาด้าได้วางแผนเส้นทางการเข้ารับสินค้าตามรายการที่ร้านค้ากด RTS(Ready-to-ship) และการที่ท่านไม่สามารถจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งนับว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อไม่พร้อมสำหรับการจัดส่งจริงๆ

ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งที่ไม่แท้/ไม่จริงได้อย่างไร

  • รักษาระเบียบที่ดีในการจัดการคำสั่งซื้อ โดยลำดับความสำคัญตามเวลาที่คำสั่งซื้อเข้ามาในระบบ (ท่านควรดำเนินการคำสั่งซื้อที่เข้าระบบมาก่อนเสมอ)  
  • ปรับสต๊อคของคุณอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สินค้าหมดสต๊อคและร้านค้าต้องรอการเข้ามาใหม่ของสต๊อค (สต๊อคในคลังสินค้าควรตรงกันกับสต๊อคในSeller Center)

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์