ฉันสามารถทำโปรโมชันส่วนลดและคูปองสมนาคุณแก่ลูกค้าเองได้อย่างไร?

Seller Support Desk

ร้านค้าสามารถสร้างโค้ดส่วนลดแก่ลูกค้าได้เองผ่าน Seller Center ตามลำดับด้านล่าง

วิธีการสร้างโค้ดส่วนลด

  1. Log in Seller Center
  2. คลิ๊ก > Promotion > Seller Voucher > Add New Voucher

 

 

  1. ร้านค้าสามารถสร้างโค้ดส่วนลดได้ 2 แบบ ได้แก่ การสร้างแบบมูลค่าเงินหรือแบบเปอร์เซ็นต์

    4.  ใส่รายละเอียดโค้ดส่วนลดของร้านค้า

 

  1. เพิ่มสินค้าที่ไม่สามารถใช้กับ Voucher Code ได้

 

  1. กด Submit
  2. โปรโมตโค้ดส่วนลดในสื่อหรือช่องทาง Social Media ของร้านค้า

 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่!

คำถามที่พบบ่อย 

คำถาม

คำตอบ

ถ้าโค้ดส่วนลดถูกใช้ไปจนหมดแล้ว โปรโมชั่นของฉันจะถูกปิดการใช้งานให้อัตโนมัติหรือไม่?

ใช่,โค้ดส่วนลดทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโปรโมชั่น หรือจำนวนโค้ดส่วนลดใช้ไปจนถึงจำนวนที่กำหนดไว้ และโค้ดส่วนลดจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

วันที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือการนำสินค้าใส่ตะกร้าเป็นตัวกำหนดว่าโค้ดส่วนลดยังใช้ได้หรือไม่?

วันที่ลูกค้าสั่งซื้อคือตัวกำหนดของการใช้โค้ดส่วนลด ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่โค้ดส่วนลดจะหมดอายุการใช้งาน

 

ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดกับสินค้าที่มีการจัดแพ็คโปรโมชั่นได้หรือไม่?

ได้, ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มีการจัดแพ็คโปรโมชั่นได้เหมือนการใช้โค้ดส่วนลดจากลาซาด้า

 

หลังจากที่ฉันทำการสร้างโค้ดส่วนลด, ต้องใช้เวลานาเท่าไหร่ โปรโมชั่นถึงจะสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์?

เมื่อคุณทำการสร้างโค้ดส่วนลดแล้ว โปรโมชั่นสามารถใช้บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที อย่างไรก็ตามในส่วนของโค้ดส่วนลดอาจจะใช้เวลาถึง 30 นาทีในการที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นโค้ดส่วนลดของคุณหลังจากที่ผ่านไปแล้ว 30 นาที กรุณาติดต่อแผนก Partner Support

ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดมากกว่า 1 โค้ด (จากผู้ขายหลายๆเจ้า) ในการซื้อสินค้า 1 ออร์เดอร์ได้หรือไม่

 

ไม่ได้, ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เพียงโค้ดเดียวในการสั่งซื้อสินค้า 1 ออเดอร์

ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดของลาซาด้าและผู้ขายพร้อมกันในการสั่งซื้อสินค้า 1 ออร์เดอร์ได้หรือไม่?

 

ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโค้ดส่วนลด/คำถาม/อื่นๆ ฉันควรติดต่อที่แผนกไหน Partner Support หรือ Customer Service

 

กรุณาติดต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่เกิดขึ้นเช่น ถ้าลูกค้าถามคำถามเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด วิธีการใช้, แจ้งให้ลูกค้าติดต่อกับ Customer Service ถ้าคุณไม่แน่ใจในคำตอบ แต่ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผู้ขายเช่นวิธีการสร้างโค้ดส่วนลด วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นโค้ดส่วนลด หรือวิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ผู้ขายทำการติดต่อไปยัง Partner Support

 

  

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์