การส่งแบบฟอร์มร้องเรียนสินค้าคืนร้านค้าเป็นการการันตีในการได้รับค่าชดเชยหรือไม่?

Seller Support Desk

ทีมงานลาซาด้าจะทำการตรวจสอบคำร้องของท่านโดยอิงจากหลักฐานแนบที่ท่านส่งมาและข้อมูลอื่นๆจากระบบของลาซาด้าและจากระบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (ขนส่ง) 

หลังจากพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว เราจะทำการพิจารณาว่าท่านจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ ผลการพิจารณาจะเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด

หากท่านมีข้อสงสัยสินค้าคืนที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์