ฉันสามารถส่งแบบฟอร์มซ้ำเพื่อตามเรื่องสินค้าตีคืนได้หรือไม่? การส่งแบบฟอร์มซ้ำเพื่อตามเรื่องเป็นการเพิ่มโอกาสให้คำร้องของฉันได้รับการตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยเร็วขึ้นหรือไม่?

Seller Support Desk

  • การส่งแบบฟอร์มซ้ำไม่สามารถเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เร็วขึ้นได้ ซ้ำยังเป็นการทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องด้วยข้อมูลซ้ำซ้อน และแบบฟอร์มที่ท่านส่งซ้ำเพื่อตามเรื่องจะไม่ได้รับการดำเนินการใดๆเนื่องจากเรายึดคำร้องแรกเป็นคำร้องหลักในการดำเนินการตรวจสอบ
  • สิ่งที่จะทำให้คำร้องของท่านได้รับการดำเนินการเร็วขึ้นคือ หลักฐานประกอบคำร้องที่ครบถ้วนและมีรายละเอียดชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสินค้ามีความชัดเจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในรูปภาพได้ หลักฐานยืนยันการจัดส่งสินค้าที่มีลายเซ็นพนักงานขนส่งยืนยันการเข้ารับ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าตีคืนที่ท่านได้รับ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสินค้าตีคืน "Return Claim Form"

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า ขอให้ท่านกรอก "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (General Form)" หรือ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์