ฉันสามารถส่งคำร้องเกี่ยวกับเรื่องสินค้าคืนได้อย่างไร?

Seller Support Desk

1. กรุณาเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยื่นคำร้องและเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

     1.1 ใบคุมสินค้า Carrier manifest (ต้องมีลายเซ็นจากพนักงานขนส่ง)

     1.2 ใบ Shipping label ที่พิมพ์จากระบบ Seller Center

     1.3 ตัวอย่างสินค้าหรือกล่องพัสดุสินค้าที่ถูกต้อง

     1.4 ภาพถ่ายของสินค้า ณ เวลาที่ขนส่งจัดส่งคืนให้ท่าน

     1.5 ภาพถ่ายใบ Shipping label บนกล่องสินค้าที่ส่งคืน

     1.6 ภาพถ่ายเอกสารที่มีข้อความระบุสาเหตุการส่งสินค้าคืน

     1.7 ภาพถ่ายกล่องพัสดุขณะที่ท่านได้รับสินค้าคืน

2. กรอก แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสินค้าตีคืน (Return Claim Form) ห้ครบถ้วน
หลังจากท่านส่งคำร้อง ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันคำร้อง ซึ่งหัวข้ออีเมลคือ: LAZADA: Reply Dispute Return Product

หากท่านมีข้อสงสัยสินค้าคืนที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์