ทำไมลาซาด้าอัพเดทสต๊อคเป็น0 ถ้าในสต๊อคของผู้ขายไม่มีการอัพเดท

Seller Support Desk

  •  เราพบว่า SKU ในสต๊อคที่ไม่มีการอัพเดทเป็นระยะเวลานาน มีแนวโน้มที่คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก เนื่องจากไม่มีสินค้าในสต๊อค ส่งผลให้เกิดประการณ์ที่ไม่ดีกับลูกค้า
  • เราจะตั้งค่าเริ่มต้นที่60วัน เพราะข้อมูลที่เราค้นพบแสดงอัตราการยกเลิกสูงเมื่อสต็อคไม่มีการอัพเดทหลังจาก60วัน

 การดำเนินการนี้มีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้ขาย

  • จุดประสงค์ของการดำเนินการนี้ เราสนับสนุนให้ร้านค้าปรับข้อมูลสต็อคในSeller Centerให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  • ผู้ขายบางส่วนอาจลืมอัพเดทสต๊อคให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะSKU ที่มีสินค้าเหลือน้อยหรือที่ไม่มีการจำหน่ายแล้ว 
  • การดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้ขายป้องกันการเสียผลประโยชน์โดยไม่จำเป็น กล่าวคือป้องกันบทลงโทษสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่จำเป็น เมื่อคำสั่งซื้อเข้ามา แต่ในสต๊อคจริงไม่มีสินค้า 
  • การยกเลิกที่ต่ำจะช่วยให้คะแนนของร้านค้าดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสั่งซื้อที่สูงขึ้นของลูกค้าเช่นกัน

 ผู้ขายควรทำอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าสต๊อคไม่เป็น0

  • การจัดการสต๊อคในSeller Centerให้เป็นปัจจุบัน และสม่ำเสมอ
  • ใช้การอัพโหลดสต็อคในหลายๆ SKU พร้อมกัน 1ครั้งเพื่ออัพเดทสต๊อค ถ้าผู้ขายไม่ทราบวิธีการว่าจะทำอย่างไร สามารถอ้างอิงได้จากลิงค์

https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/th/articles/212237448

www.lazada.com/sellercenter/th/university/tutorials/list-your-products/?setLanguage=th

  • ลาซาด้าจะแจ้งผู้ขาย ถ้าSKUไม่มีการอัพเดทมากกว่า60วัน ก่อนที่สต๊อคจะถูกปรับเป็น 0
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์