ลาซาด้าจะได้รับข้อมูลของราคาได้อย่างไรและข้อมูลอัพเดทบ่อยแค่ไหน?

Seller Support Desk

ลาซาด้าได้รับข้อมูลสำคัญทั้งจากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆที่หลากหลาย

คู่แข่ง online :

  • เครื่องมือที่ลาซาด้าสร้างขึ้นมาเพื่อกรองข้อมูลจากเว็บไซต์
  • วิธีแก้ปัญหาจากร้านค้าในการกรองข้อมูลจากเว็บไซต์
  • การตรวจสอบคู่แข่งทางเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

คู่แข่ง offline :

  • การลงพื้นที่/การพูดคุยทางโทรศัพท์
  • จดหมายข่าว/การรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
  • ร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทต่างๆ เจาะจงตามหมวดหมู่

ข้อมูลออนไลน์ได้รับการอัพเดททุกวันและข้อมูลออฟไลน์ได้รับการอัพเดททุกเดือน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์