ผู้ขายควรทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของผู้ขายมีราคาที่สามารถทำการแข่งขันในตลาดได้?

Seller Support Desk

ผู้ขายสามารถตรวจสอบราคาที่ต่ำที่สุดและเปรียบเทียบราคากับร้านค้าอื่นๆใน Seller Center ได้  การใช้งานเมนูนี้ช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงข้อมูลการตั้งราคาของคู่แข่ง และผู้ขายสามารถปรับราคาตามที่ต้องการได้ เมื่อราคาสินค้าของผู้ขายสูงกว่าร้านค้าอื่นๆ ผู้ขายสามารถตัดสินใจที่จะเพิกเฉย หรือตัดสินใจปรับราคาได้ในคลิ๊กเดียวเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งมากที่สุด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์