หลังจากส่งคำร้องเรื่องสินค้าคืนแล้ว ฉันจะได้รับการยืนยันกลับมาหรือไม่?

Seller Support Desk

ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันคำร้อง ซึ่งหัวข้ออีเมลคือ: LAZADA: Reply Dispute Return Product

หากท่านมีข้อสงสัยสินค้าคืนที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์