หากสินค้าที่ถูกส่งคืนร้านค้าได้รับความเสียหาย ฉันต้องดำเนินการอย่างไร?

Seller Support Desk

  • ตามที่ระบุในสัญญามาร์เก็ตเพลส หากคุณได้รับสินค้าตีคืน คุณต้องเซ็นรับสินค้าทุกกรณี
  • หากสินค้าส่งคืนได้รับความเสียหาย เราแนะนำให้ท่านส่งแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสินค้าตีคืนร้านค้า (Return Claim Form)" ในเมนู "ส่งคำร้องขอ" เพื่อส่งเรื่องมายังแผนกคู่ค้าสัมพันธ์เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

  • ลาซาด้าจะดำเนินการตรวจสอบคำร้องท่านซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณคือ 2 สัปดาห์

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์