ฉันได้รับข้อความแจ้งเตือนความผิดพลากขณะที่ทำการใส่ข้อมูลหมายเลขใบแจ้งหนี้บนหน้า Seller Center, ฉันควรดำเนินการอย่างไร

Seller Support Desk

If error occurred during order validation, you need to contact Partner Support Center at (PSC email address) to escalate the error.

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ กรุณาติดต่อแผนกคู่ค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้งตรวจสอบเรื่องค่ะ

ท่านสามารถติดต่อแผนกคู่ค้าสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ 02-0180200 หรือส่งแบบฟอร์มผ่านหน้า Seller Center หรือผ่านเมนู "ส่งคำร้องขอ" ที่หน้านี้ได้เลยค่ะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์