ผู้ขายสามารถหาราคาที่ต่ำที่สุดของร้านค้าได้ที่ไหน?

Seller Support Desk

เข้าไปใน Seller Center เลือก Manage Product ในเมนู “Products”→ uncompetitive → lowest priceaction

 

ราคาที่ต่ำที่สุด : ผู้ขายสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงโดยการคลิ๊กลิงค์ที่ปรากฏขึ้นในระบบ

 

การดำเนินการ :  ผู้ขายสามารถเลือกปฏิเสธราคาที่คอลัมน์ “Action” ถ้าราคาที่ระบบแนะนำไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ผู้ขายสามารถเลือกเหตุผลที่ผู้ขายปฏิเสธได้หลังจากที่ผู้ขายคลิ๊ก“Reject Price”

 เหตุผลของการปฏิเสธ      

  • สินค้าที่มีคุณสมบัติ/ชนิดต่างกัน
  • กลุ่มแพคสินค้าต่างกัน  - ของ1รายการมี4แพคเหมือนกับของ1รายการที่มี6แพค(สินค้าเหมือนกัน)
  • ลิงค์ใช้งานไม่ได้ – ลิงค์คู่แข่งไม่ทำงาน
  • สินค้าในคลังสินค้าของคู่แข่งหมด – ไม่มีสินค้าในคลังสินค้าของคู่แข่งตอนนี้
  • ราคาผิด – ราคาที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
  • แข่งขันไม่ได้ เนื่องจากส่วนต่างของราคาสินค้าต่ำเกินไป
  • อื่นๆ – ถ้าเหตุผลสำหรับปฏิเสธไม่อยู่ในรายการด้านบน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์