ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อได้หรือไม่

Seller Support Desk

โดยปกติแล้วระบบจะทำการสร้างหมายเลขใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจำเป็น เช่น เพื่อใช้หมายเลขในติดตามผล หรือเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการด้านอื่นๆ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์