วิธีแก้ไขการตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้ระบบ Seller Center

Seller Support Desk

1. เข้าสู่ระบบ Seller Center ด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มี่สถานะเป็น "Seller Full Access"

 

2. ไปที่เมนู "บัญชีของฉัน" > "จัดการผู้ใช้"

3. ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานในช่องค้นหา

4. เลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นกด "แก้ไข"

5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ จากนั้นกด "บันทึก" เพื่อจบการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

 

สถานะของบัญชีผู้ใช้งานแตกต่างกันดังต่อไปนี้

Seller Full Access - สิทธิ์ในการใช้งานทุกส่วนในระบบ

Seller Catalog Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู สินค้า

Seller Order Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู คำสั่งซื้อ

Seller API Access - สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะหน้าเริ่มต้น

Seller Stock Update - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู สินค้า เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า

 

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 018-0200 หรือส่งคำร้องผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์