ฟังก์ชั่นแอพพลิเคชั่น Seller Center ทำอะไรได้บ้าง

Seller Support Desk

 ท่านสามารถใช้งานต่างๆเหล่านี้ผ่านแอพพลิเคชันได้

 1. แก้ไขรายรายละเอียดสินค้า - ปรับปรุงจำนวนสินค้า ราคา หรือทำการเปิด/ปิด การขายได้

2. ติดตามสถานะสินค้า - ตรวจสอบสินค้าสถานะ "พร้อมสำหรับการจัดส่ง" หรือ "กำลังรอดำเนินการ"

3. จัดการคำสั่งซื้อ - สามารถกดรับสินค้าที่สถานะเป็น "รอดำเนินการ" เป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ได้

4. ตรวจผลงาน - ท่านสามารถดูผลการดำเนินงานและยอดขายของท่านได้ภายในระยะเวลา 7 วัน

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "Seller Center แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์