มาตรฐานการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

Seller Support Desk

มาตรฐานการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า มีข้อปฎิบัติดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

 • ไปที่ Seller Center
 • เลือกเมนู “คำสั่งซื้อ”
 • เลือก “จัดการคำสั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” และทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

   1) คลิก เครื่องหมาย “+” เพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อ
   2) จัดเตรียมสินค้า และบรรจุลงกล่องให้ได้มาตราฐานการบรรจุสินค้า

ขั้นตอนที่ 3

คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง”

       1) คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" เมื่อสามารถบรรจุสินค้าทุกชิ้นในคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ในบรรจุภัณฑ์เดียว  

       2) คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุสินค้าชิ้นนั้นๆ ลงในบรรจุภัณฑ์เดียวกันกับสินค้าอื่นได้ และจำเป็นต้องแยกบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งของร้านค้า และคลิก “สร้างแพ็คเกจ”

ขั้นตอนที่ 5

ใส่หมายเลขใบกำกับภาษีของร้านค้า (ถ้ามี) เพื่ออ้างอิงกับหมายเลขคำสั่งซื้อของลาซาด้า และคลิก “บันทึกหมายเลขใบกำกับสินค้า”

ขั้นตอนที่ 6

คลิก “ฉลากสำหรับจัดส่ง” เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับจัดส่งสินค้า โดยทำการพิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด

 

 

ตัวอย่างฉลากการจัดส่ง

 • พิมพ์ 2 ชุด
 • พับครึ่งทั้ง 2 ใบซ้อนกัน
 • ใส่ซองใส กันน้ำ
 • แปะไว้บนกล่องสินค้า ให้เห็นบาร์โค้ดชัดเจน

          

 

 

ขั้นตอนที่ 7

คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” หรือ Ready to ship เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้เลย

 

ส่งสินค้าแบบเข้ารับสินค้า (Pick up) จะต้องพิมพ์เอกสาร “ พิมพ์ใบรายการสำหรับสินค้าที่เลือกไว้” เพิ่มเติมจาก ฉลากจัดส่ง ดังนี้

 • เลือกคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” (ควรเลือกคำสั่งซื้อให้ถูกต้องตามรอบการจัดส่ง)

 • คลิก “พิมพ์” และเลือก “พิมพ์รายการสินค้าจากข้อที่เลือกไว้”

         

 • พิมพ์เอกสาร “รายการสินค้า” จำนวน 2 ชุด
 • นำเอกสารให้พนักงานรับสินค้าเซ็นต์ชื่อทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า และเก็บเอกสารไว้ 1 ชุด

 

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” ทั้งนี้ร้านค้าต้องมั่นใจว่าสามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อนั้นได้ทันที

         

ขั้นตอนที่ 9

วิธีการจัดส่งสินค้า แบบเข้ารับสินค้า (Pick up)

การเข้ารับสินค้าจากร้านค้า บริษัทขนส่งจะถูกจัดตารางเวลาให้รับสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อสถานะคำสั่งซื้อถูกปรับเป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง“

 • ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ก่อนเวลา 16.00 น. สินค้าจะถูกเข้ารับในวันทำการถัดไป
 • ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" หลังเวลา 16.00 น. สินค้าจะถูกเข้ารับใน 2 วันทำการถัดไป

     หลักฐานการส่งมอบสินค้า

การเลือกใช้บริการเข้ารับสินค้านั้น ร้านค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานในการส่งมอบ     สินค้าให้บริษัทขนส่ง

 

วิธีการจัดส่งสินค้า แบบจุดบริการ ThaiPost Drop-off และ Kerry Drop-off

การส่งสินค้าของร้านค้าจะต้องส่งสินค้าเมื่อสถานะคำสั่งซื้อถูกปรับเป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง“

 • ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ก่อนเวลา 16.00 น. จะต้องส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop-off ในวันทำการถัดไป
 • ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" หลังเวลา 16.00 น. จะต้องส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop-off ใน 2 วันทำการถัดไป

การส่งสินค้าจะต้องมีเอกสารกำกับที่กล่องทุกกล่อง เพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้าให้บริษัทขนส่ง

 

ขั้นตอนที่ 10

ตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อ

 • ทั้งหมด หมายถึง คำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง คำสั่งซื้อที่รอการดำเนินการ (คำสั่งซื้อใหม่)
 • พร้อมสำหรับการจัดส่ง หมายถึง คำสั่งซื้อที่ถูกยืนยันพร้อมสำหรับการจัดส่งแล้ว
 • ได้รับการจัดส่ง หมายถึง คำสั่งซื้อที่กำลังถูกจัดส่งให้กับลูกค้า
 • เสร็จสิ้น จัดส่งเรียบร้อย, ยกเลิกแล้ว, การจัดส่งล้มเหลว และ ถูกตีกลับ

 

มาตรฐานการบรรจุสินค้า

 • มีกล่องชั้นนอก ไม่ใช่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวสินค้า
 • ใช้ซองเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ เฉพาะเอกสารหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบเท่านั้น
 • กล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ควรมีรูหรือรอยฉีกขาด
 • บริษัทขนส่งไม่แนะนำให้ใช้กล่องที่ใช้แล้ว เนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาจไม่แข็งแรง
 • แผ่นรองกันกระแทกควรมีความหนา 2 นิ้ว โดยพันรอบตัวสินค้าทุกด้านเพื่อความปลอดภัย
 • เมื่อเขย่ากล่องบรรจุภัณฑ์ต้องไม่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว
 • ไม่ควรใช้เชือกหรือลวดพันกล่องบรรจุภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เชือกไปติดเครื่องจักรขณะขนส่ง
 • ติดคำอธิบายเพิ่มเติมหากสินค้าบอบบาง เช่น ระวังสินค้าแตก

            

 

ข้อควรคำนึง

จากมาตรฐานการจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไข 48 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า และค่าปรับ

ผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการปรับสถานะเป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ และหลังจากที่ปรับสถานะสินค้าแล้ว ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งภายใน 24 ชั่วโมง และถ้าผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับบทลงโทษ เป็นการปรับเงินมูลค่าละ 300 บาทต่อรายการสินค้า

 

 ท่านสามารถลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ "Onboarding สัมนาผ่านเวบไซต์"

และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การจัดการกับคำสั่งซื้อ"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 5 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์