วิธีการสมัครเพื่อจำหน่ายสินค้าบนลาซาด้า

Seller Support Desk

กด ที่นี่ เพื่อสมัครเปิดร้านค้าบนลาซาด้า

 

ช่องทางการสมัคร

 

หรือ

 

ขั้นตอนการสมัครเปิดร้านค้า

 

 

 

 

 

 

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การเพิ่มสินค้า"

 

 

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>

"ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขายกับลาซาด้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์