การบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า (FBL: Fulfillment by Lazada) คืออะไร

Seller Support Desk

 

 

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การใช้งานระบบ FBL"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์