การบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า (FBL: Fulfillment by Lazada) คืออะไร

Seller Support Desk

การบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า หรือที่เรียกกันว่า Fulfillment by Lazada (FBL) เป็นการให้บริการช่วยเหลือร้านค้าในการบริหารจัดการคำสั่งซื้อของท่าน ผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญของลาซาด้า โดยทีมงานเหล่านี้จะเป็นผู้ดูแลเรื่องจำนวนสินค้าที่ควรจัดเก็บ การบริหารคำสั่งซื้อ การบรรจุสินค้า และเตรียมการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน โดยท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลขั้นตอนก่อนการจัดส่งด้วยตัวท่านเอง แต่ท่านจะสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ผ่านทางระบบ Seller Center

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์