ค่าปรับและบทลงโทษคืออะไร

Seller Support Desk

บทลงโทษ คือ ค่าปรับที่เรียกเก็บ เมื่อท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามเงื่อนไขของลาซาด้าซึ่งบทลงโทษนี้ถูกเรียกเก็บเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของร้านค้าเป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้า

ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งเตือน พร้อมรายละเอียดของบทลงโทษแต่ละประเภทเมื่อมีผลบังคับใช้
ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทลงโทษสําหรับร้านค้า

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านกรอก "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (General Form)" หรือโปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์