วิธีการตรวจสอบรายละเอียดรายงานทางบัญชี

Seller Support Desk

ท่านสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.หน้าหลักของ Seller Center เลือกเมนูแถบ "รายงาน"
2. เลือกหัวข้อ "รายงานทางบัญชี"

3. จะปรากฎรายงานทางบัญชีโดยสรุปในรอบบัญชีนั้นๆ ให้เลือกเมนูแถบ "รายงานการซื้อขาย"
4. ท่านสามารถกรอก หรือค้นหาโดยเลือก ช่วงวันที่ของรอบบัญชี เลือกรายละเอียดของแต่ละหัวข้อค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือใช้แถบค้นหาด้านขวามือ ถ้าหากท่านต้องการค้นหาหมายเลขคำสั่งซื้อเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดที่แสดง จะประกอบด้วย วันที่ ประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ หมายเลขค่าธรรมเนียม หมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียด ยอดเงิน ภาษี ภาษีหักณ.ที่จ่าย และระยะเวลาของรอบบัญชี

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์