วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขบัญชีของผู้ขาย

Seller Support Desk

ท่านสามารถ กรอกแบบฟอร์ม แบบฟอร์มร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย ผ่าน "ส่งคำร้องขอ"

โดยระยะเวลาในการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายตามคำร้องขอ ประมาณ 14 วันทำการ รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารฉบับจริงกลับมาบริษัทลาซาด้า

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์