มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับใช้ในการจัดส่งสินค้า

Seller Support Desk

มาตรฐานการบรรจุสินค้าของลาซาด้า ควรใช้ซองพลาสติกใสในการบรรจุเอกสารจัดส่ง กล่องสินค้าควรได้รับการห่อหุ้มด้วยกล่องด้านนอกอีกชั้น และพันรอบด้วยพลาสติกกันกระแทก


ข้อควรคำนึง ผู้ขายไม่ควรบรรจุสินค้าแบบแยกกล่อง หรือแยกรายการสินค้า ภายใต้หมายเลขติดตามสินค้า 1 หมายเลข เพราะการดำเนินการจะยืดตามหมายเลขติดตามสินค้า ซึ่งอาจเกิดการสูญหายระหว่างการจัดส่งได้ ดังนั้นผู้ขายควรบรรจุสินค้า 1 หมายเลขติดตามสินค้าต่อบรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง

ในกรณี หากท่านมีการบรรจุสินค้าหลายหมายเลขติดตามการจัดส่ง (Tracking no.) ภายใน 1 กล่อง ลาซาด้าจะดำเนินการจ่ายเงินค่าสินค้าให้สำหรับรายการที่ถูกบันทึก "จัดส่งเรียบร้อย" เท่านั้น

ในกรณี หากท่านมีสินค้าเป็นเซ็ต ที่ต้องมีการบรรจุสินค้าแยกกล่อง จำนวนมากกว่า 1 กล่องขึ้นไป เช่น สินค้าประเภท ชุดแอร์ และคอมเพลสเซอร์ (air condition) และสามารถสร้างหมายเลขติดตามการจัดส่งได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ลาซาด้าขอแนะนำให้ผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้ ท่านจะต้องพิมพ์เอกสาร "ใบจัดส่งสินค้า" เท่ากับจำนวนกล่องที่จะนำส่ง จากนั้นติด "ใบจัดส่งสินค้า" บนกล่องทุกกล่อง พร้อมเขียนบนเอกสารระบุจำนวนกล่องทั้งหมดที่มี เช่น 1/3 , 2/3 และ 3/3 เป็นต้น ถ้าหากกล่องทุกกล่องสามารถพันรวมกันได้ กรุณาพันกล่องสินค้ารวมกัน แต่ต้องไม่เกินมาตรฐานขนาดสินค้าที่สามารถยกได้ 150 ซม. และหนัก 20 กิโลกรัม

น้ำหนักและขนาดของสินค้าแบบเข้ารับ(Pick-Up)และแบบ Drop-off 

1. การจัดส่งสินค้าแบบเข้ารับ (Pick-up)

มาตรฐานขนาดและน้ำหนักของพัสดุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบเข้ารับ
สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

2. การจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off 

2.1 มาตรฐานขนาดและน้ำหนักของพัสดุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบ Thai Post Drop Off และ Kerry Drop Off

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)

2.2 มาตรฐานขนาดและน้ำหนักของพัสดุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบ Lex Drop Off

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 91 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)

* สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจ/วัน  


เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการนำส่งสินค้า มีดังนี้
1.ใบแจ้งยอดที่ต้องชำระ (invoice) 1 ใบ บรรจุลงในซองพลาสติกใส
2.ใบจัดส่งสินค้า (shipping label) 2 ใบ บรรจุลงในซองพลาสติกใส โดยนำใบนี้ขึ้นด้านหน้า
พร้อมติดซองพลาสติกที่หน้ากล่องโดยให้แสดงบาร์โค้ดหมายเลขติดตามการจัดส่งอย่างชัดเจนไม่ตกหล่น หรือมีรอยพับ รวมถึงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของลูกค้าปลายทางให้เห็นชัดเจนบนหน้ากล่องสินค้า
3.ใบรายการสินค้าของผู้จัดส่ง (Carrier Manfest) ในเอกสารจะต้องระบุ จำนวนกล่อง และหมายเลขติดตามสินค้าที่พร้อมจัดส่งในวันนั้น

หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษาวิธีการทำงานของหมายเลขติดตามพัสดุได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การแพ็คสินค้าทุกชนิดอย่างถูกต้อง"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 3 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์