วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้าในระบบ Seller Center

Seller Support Desk

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขรายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > จัดการสินค้า > กดที่รูปดินสอของตัวสินค้าที่ต้องการแก้ไข > แก้ไขข้อมูล

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขโดยค้นหาจากแถบด้านบนทั้ง 4

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม "Submit and Finish" ที่อยู่ด้านล่างเป็นอันจบขั้นตอน *การแก้ไขข้อมูลจะทำให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งดังนั้นข้อมูลใหม่จะถูกอัพเดทหลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์