ผู้ขายจะได้รับเงินอย่างไร

Seller Support Desk

ท่านจะได้รับเงินเมื่อสถานะคำสั่งซื้อเป็น "จัดส่งเรียบร้อย" แล้วเท่านั้น

โดยจะจ่ายเป็นรอบการเงินจำนวน 2 ครั้งต่อเดือน โดยอ้างอิงจากวันที่ "จัดส่งเรียบร้อย" ถูกบันทึกไว้ในระบบ เมื่อถึงวันตัดรอบ 7 วันทำการ ลาซาด้าจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านโดยตรง

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์