ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับสินค้าคืน

Seller Support Desk

ท่านจะได้รับเอกสารแนบผลการตรวจสอบและเหตุผลในการคืนสินค้าของลูกค้าในกล่องสินค้า ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์การคืนสินค้าจากลูกค้านั้น ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญามาร์เก็ตเพลสที่ระบุว่า "ผู้ขายจะต้องยอมรับสินค้าคืนทั้งหมดทุกกรณี"

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคืนที่ท่านได้รับ ลาซาด้าขอแนะนำให้ท่านกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับสินค้าตีคืน (Return Claim Form) ในเมนู "ส่งคำร้องขอ" ในหน้าศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ (Seller Center) ลาซาด้าจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบภายใน 2 สัปดาห์

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าฯที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์