วิธีการตรวจสอบเหตุผลการยกเลิก

Seller Support Desk

เหตุผลสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีดังต่อไปนี้

1. ไม่มีสินค้า-ผู้ขายไม่สามารถจัดเตรียมสินค้า หรือมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง
2. การจัดส่งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด - ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
3. จัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ - ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือลูกค้ายกเลิกรับสินค้า
4. สินค้าเสีย/สินค้าเสียหาย/สินค้าผิดขนาด ของสินค้าคืนจากลูกค้า ทั้งนี้ท่านจะได้รับเอกสารแจ้งเหตุผลการคืนสินค้าจากลูกค้า เมื่อสินค้าถูกจัดส่งคืนร้านค้า ซึ่งเอกสารเหตุผลการคืนนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องสินค้าคืนร้านค้า โดยทีมงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดที่คลังสินค้าของลาซาด้าก่อนที่จะส่งกลับไปยังผู้ขาย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คำสั่งซื้อยกเลิก ท่านสามารถกรอก แบบฟอร์มทั่วไป เพื่อสอบถามแผนกคู่ค้าสัมพันธ์เพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์