การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่

Seller Support Desk

ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน โดยลาซาด้าจะส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไปยังอีเมลที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ หากท่านใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อิเลคโทรนิกเช่น โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอุกรณ์นั้นๆเมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ท

ท่านสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อใหม่ผ่านระบบ Seller Center ได้ในเมนู "คำสั่งซื้อ" โดยคำสั่งซื้อใหม่จะปรากฏรวมอยุ่ในเมนูย่อย "อยู่ในระหว่างการดำเนินการ"

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การตรวจสอบรายงานคำสั่งซื้อ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์