จะทำอย่างไรหากสินค้าในคลังสินค้าหมด ?

Seller Support Desk

เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังเป็น 0 หรือ ไม่มีสินค้าแล้ว ระบบ Seller Center จะถอดสินค้าลงจากหน้าเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติ

อย่างไรแล้ว ผู้ขายจำเป็นจะต้องตรวจสอบระบบ และจำนวนสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลจำนวนสินค้าจะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นจำนวนสินค้าที่ท่านมีจำหน่ายอย่างแท้จริง และปัจจุบันที่สุด

เพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ เมื่อสินค้าดังกล่าวหมดในทันที ผู้ขายจะต้องวางแผน การเติมเต็มจำนวนสินค้า เมื่อจำนวนสินค้าลดลงจนอยู่ในระดับต่ำสุดของการยอมรับที่อาจจะสูญเสียยอดขาย

ทั้งนี้ หากผู้ขายยังไม่สามารถเติมเต็มจำนวนสินค้าได้ในระยะเวลานาน ท่านจะต้องปิด (inactive) รายการสินค้านั้นก่อนชั่วคราว โดยวิธีดังนี้

1.หน้า Seller Center เลือกเมนูแถบ "สินค้า"
2.เลือกหัวข้อ "จัดการสินค้า"
3.ใช้เมนูค้นหา กรอกรหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า
4.เลือกสินค้าที่ท่านต้องการปรับปรุง
5.ที่หัวข้อ เปืดการใช้งาน ให้ลาดปุ่ม "ปิด" สีแดง ปรากฎขึ้นมา

ข้อควรระวัง หากท่านได้รับคำสั่งซื้อ แต่ท่านไม่สามารถจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งได้ เนื่องจากท่านไม่มีสินค้า ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตัวท่านเองผ่านระบบ Seller Center โดยการกด "ยกเลิก" ที่ท้ายรายการคำสั่งซื้อดังกล่าว พร้อมเลือกเหตุผล "สินค้าหมด-ไม่มีสินค้า" โดยคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกนี้ ผู้ขายจะได้รับบทลงโทษ เป็นค่าปรับจำนวน 300 บาท พร้อม ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า และค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อจำนวนรายการสินค้า

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "อัพเดทราคาและคลังสินค้า-หลายรายการ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์