บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Drop-offคืออะไร?

Seller Support Desk

ผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off มี 4 บริษัทขนส่ง คือ                                          

1. Thai Post: ท่านสามารถจัดส่งสินค้าทั่วประเทศได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการมากว่า 704 แห่งในประเทศไทย  ซึ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้บริการ                                                                                                      

เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-16.30 น. และวันเสาร์ 08.00 -12.00 น.

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการThai Post Drop Off:

คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ภายในวันเดียวกันหลังกด “พร้อมสำหรับการจัดส่ง โดยคู่ค้าต้องจัดส่งสินค้าที่จุดบริการ Thai Post Drop off ที่ได้ลงทะเบียนไว้                                                              

*สำหรับสินค้าที่มีการจัดส่งล้มเหลว จะถูกส่งคืนตามที่อยู่เข้ารับสินค้า(Warehouse Address)

2. Kerry Drop Off : ท่านสามารถจัดส่ง(Drop)สินค้าได้ที่ออฟฟิศที่ได้รับแต่งตั้งของเคอร์รี่ครอบคลุมถึง 353 แห่งทั่วประเทศ

เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์* 10.00-15.00 น.(*วันอาทิตย์: กรุณาตรวจสอบกับสาขาที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการ)

 

3. DHL Drop Off : ท่านสามารถจัดส่ง(Drop)สินค้าได้ที่ออฟฟิศที่ได้รับแต่งตั้งของ DHL ครอบคลุมถึง 615 แห่งทั่วประเทศ

เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - วันเสาร์ 10.00-19.00 น.

หมายเหตุ: ร้านค้าที่สนใจใช้บริการ DHL Drop Off สามารถสมัครเพื่อขอใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยส่งคำร้องขอผ่านแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการสมัคร,เปลี่ยนและยกเลิกบริการ Drop Off"

 

4. Lex Drop Off : ท่านสามารถจัดส่ง(Drop)สินค้าได้ที่Tesco Express (บางสาขาเท่านั้น)

เวลาให้บริการ: ทุกวัน 09.00-16.00 น.

 

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการKerry Drop Off, Lex Drop Off and DHL Drop Off: 

1. คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ทันที หลังจากกดReady To Ship ณ จุดให้บริการในวันและเวลาที่ให้บริการ    

2. สินค้าที่จัดส่งไม่สำเร็จ จะส่งกลับไปตามที่อยู่ของร้านค้า (Warehouse Address) 

                                                                                            

     เงื่อนไขหลักของร้านค้าที่สามารถร่วมใช้บริการ Drop Off มีดังนี้

- สินค้าที่จำหน่ายต้องมีน้ำหนักเกินไม่เกิน 20 กิโลกรัม

- ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุยาวไม่เกิน 55 เซนติเมตร

- ผลรวมขนาดของสินค้ารวมกล่องพัสดุ 3 ด้าน (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันไม่เกิน 120 เซนติเมตร สำหรับ Thai Post Drop Off,  Kerry Drop Off และ DHL Drop Off

- ผลรวมขนาดของสินค้ารวมกล่องพัสดุ 3 ด้าน (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันไม่เกิน 91 เซนติเมตร สำหรับ Lex Drop Off 

- สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจ/วัน (ยกเว้น DHL ยังไม่มีกำหนด)

-  สิ่งของประเภท สัตว์, สิ่งเสพย์ติด,วัตถุลามกอนาจาร,วัตถุระเบิด, วัตถุไวไฟ, ธนบัตร วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อและสินค้าอื่นๆที่ผิดกฏหมายถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งถือว่าผิดต่อกฏหมายราชอาณาจักรไทยด้วยเช่นกัน     

-  ท่านจะได้รับคำสั่งซื้อทาง Seller Center สินค้าที่พร้อมสำหรับการจัดส่งและถูกปรับสถานะเป็น “Ready to ship” สามารถส่งได้ ณ จุดให้บริการในวันเดียวกัน

       ระบบ DROP OFF ทำงานอย่างไร ?

1) Order: ผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อ

2) Ready To Ship: ผู้ขายจัดการคำสั่งซื้อและบรรจุสินค้าลงพัสดุ

3) Shipped: ผู้ขายเดินทางไป ณ จุดให้บริการ Drop Off และนำสินค้าส่งให้พนักงาน

4) Delivered: การจัดส่งสินค้าสำเร็จเรียบร้อย

        ทำไมควรเลือกใช้บริการ DROP OFF ?

   บริการรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ร้านค้า

  •    ลดค่าขนส่ง
  •    สะดวก! ไม่ต้องรอคิว
  •    เลือกเวลาได้อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์

 

ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการลาซาด้าดรอปออฟได้โดยส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม"Lazada Drop Off"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์