สถานที่และวิธีการจัดส่งสินค้าแบบDrop Off

Seller Support Desk

ไปรษณีย์ไทย(Thai Post) เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (8.00 น.- 16.00 น.) และ วันเสาร์ (8.00 น.-12.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวนาน ลาซาด้าได้จัดเตรียมพื้นที่พิเศษสำหรับคู่ค้าที่ใช้บริการdrop off  กรุณาจัดส่งสินค้าก่อนเวลา 15.00 น.

โปรดใช้บริการDrop Offที่จุดบริการที่ไปรษณีย์ที่กำหนดไว้เท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้ามีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังมีพื้นที่พิเศษสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งจะมีป้ายบอกและแสดงสัญลักษณ์ Lazada-Drop Off ซึ่งท่านสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเข้าแถวหรือรอคิวใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการThai Post Drop Off: คู่ค้าที่กด Ready To Ship ก่อน 16.00 น. สามารถส่งสินค้าได้ในวันทำการถัดไป หากคู่ค้ากดReady To Ship หลัง 16.00 น. สามารถส่งสินค้าได้ในอีก1วันทำการถัดไป(วันมะรืน) โดยคู่ค้าต้องจัดส่งสินค้าที่จุดบริการ Thai Post Drop off ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

จุดบริการDrop Offของเคอร์รี่ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 10.00 น.-15.00 น. (สำหรับวันอาทิตย์กรุณาตรวจสอบกับสาขาที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการ)  

คู่ค้าสามารถเข้าไปส่งสินค้าที่จุดบริการDrop Offของเคอร์รี่ใดใดก็ได้ใน 92 สาขาที่มีสัญลักษณ์ของลาซาด้า ท่านสามารถส่งสินค้าที่เจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมกับรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการส่งสินค้าท่านต้องเข้าคิวตามกระบวนการปกติ

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการKerry Drop Off: คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ทันทีหลังจากกด Ready To Ship ณ จุดที่ให้บริการKerry Drop Off ในวันและเวลาที่ให้บริการ

          

       ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "เกี่ยวกับการจัดส่ง"

 

หมายเหตุ:คู่ค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบที่อยู่และจุดบริการได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์