สถานที่และวิธีการจัดส่งสินค้าแบบDrop Off

Seller Support Desk

1. ไปรษณีย์ไทย(Thai Post) เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (8.00 น.- 16.30 น.) และ วันเสาร์ (8.00 น.-12.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวนาน ลาซาด้าได้จัดเตรียมพื้นที่พิเศษสำหรับคู่ค้าที่ใช้บริการdrop off  กรุณาจัดส่งสินค้าก่อนเวลา 15.00 น.

ท่านสามารถใช้บริการDrop Offที่ จุดบริการที่ไปรษณีย์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบด้านล่าง ท่านสามารถส่งสินค้าได้ทุกไปรษณีย์ที่ท่านสะดวก โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปรษณีย์ในเขตการให้บริการตามที่อยู่ของร้านค้า  นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังมีพื้นที่พิเศษสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งจะมีป้ายบอกและแสดงสัญลักษณ์ Lazada-Drop Off ซึ่งท่านสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเข้าแถวหรือรอคิวใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการThai Post Drop Off: : คู่ค้าที่ทำการกด “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” สามารถนำสินค้าไปส่งได้ในวันเดียวกัน  โดยคู่ค้าต้องจัดส่งสินค้าที่จุดบริการ Thai Post Drop off ที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. จุดบริการ Drop Off ของเคอร์รี่ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 10.00 น.-15.00 น. (สำหรับวันอาทิตย์กรุณาตรวจสอบกับสาขาที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการ)  

คู่ค้าสามารถเข้าไปส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop Off ของเคอร์รี่ใดใดก็ได้ใน 132 สาขาที่มีสัญลักษณ์ของลาซาด้า ท่านสามารถส่งสินค้าที่เจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมกับรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการส่งสินค้าท่านต้องเข้าคิวตามกระบวนการปกติ

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการKerry Drop Off: คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ทันทีหลังจากกด Ready To Ship ณ จุดที่ให้บริการKerry Drop Off ในวันและเวลาที่ให้บริการ

3. จุดบริการ Drop Off ของดีเอชแอล เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ 10.00-19.00 น.

คู่ค้าสามารถเข้าไปส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop Off ของ DHL ใดก็ได้ใน 615 สาขาที่มีสัญลักษณ์ของลาซาด้า ท่านสามารถส่งสินค้าที่เจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมกับรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการส่งสินค้าท่านต้องเข้าคิวตามกระบวนการปกติ

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการDHL Drop Off: คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ทันทีหลังจากกด Ready To Ship ณ จุดที่ให้บริการDHL Drop Off ในวันและเวลาที่ให้บริการ

หมายเหตุ: ร้านค้าที่สนใจใช้บริการ DHL Drop Off สามารถสมัครเพื่อขอใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยส่งคำร้องขอผ่านแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการสมัคร,เปลี่ยนและยกเลิกบริการ Drop Off"

4. จุดบริการ Drop Off ของLex เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-16.00 น.

คู่ค้าสามารถจัดส่ง(Drop)สินค้าได้ที่Tesco Express (บางสาขาเท่านั้น)

ข้อควรรู้สำหรับจุดบริการLex Drop Off: คู่ค้าสามารถส่งสินค้าได้ทันทีหลังจากกด Ready To Ship ณ จุดที่ให้บริการLex Drop Off ในวันและเวลาที่ให้บริการ

          

       ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "เกี่ยวกับการจัดส่ง"

 

 ท่านสามาถดาวน์โหลดเอกสาร จุดให้บริการ drop off ได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์