การปรับปรุงคะแนนผลการดำเนินงานของผู้ขาย (seller rating)

Seller Support Desk

การปรับปรุงหรือเพิ่มคะแนน Seller Rating สามารถดำเนินการได้โดย

  1. ระยะเวลาการทำรายการ – ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการของคำสั่งซื้อให้พร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้น
  2. การยกเลิกคำสั่งซื้อโดยผู้ขาย - ตรวจสอบ และควบคุมจำนวนสินค้าบน Seller Center ให้มีพร้อมจำหน่ายสินค้าโดยตลอด
  3. การคืนสินค้า - ผู้ขายจะต้องมั่นใจว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าไม่ลอกเลียนแบบ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม และการบรรจุหีบห่อป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า แท้แบรนด์ใหม่และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบข้อมูลผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสินค้าผลิตภัณฑ์บรรจุตามแนวทางบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหาย
  4. จำนวนคำสั่งซื้อมีมากกว่า 90% ของระดับจำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกตั้งไว้
  5. ผู้ขายมีจำนวนสต็อกสินค้าสูงและเป็นสินค้าใหม่ๆ ทุกเดือน

   สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย > โปรแกรมการสอน > "ทำให้ระบบการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

 

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 018-0200 หรือส่งคำร้องผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์