วิธีการปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า หรือ ราคา ระหว่างช่วงเวลาแคมเปญ

Seller Support Desk

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างช่วงแคมเปญ แต่จะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ราคาเดิมจะถูกแสดงในเว็บไซต์ของลาซาด้าก่อนที่ราคาที่ถูกอัพเดทจะได้รับการอนุมัติ

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ราคาที่ถูกอัพเดทจะถูกแสดงในเว็บไซต์ของลาซาด้า ถ้าราคานั้นต่ำกว่าราคาโปรโมชั่น ณ ตอนนั้น

ถ้าราคาที่ถูกอัพเดทนั้นสูงกว่าราคาโปรโมชั่น ณ ตอนนั้น จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทราคาสินค้าโดยลาซาด้า หรืออาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

หากท่านไม่ต้องการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ท่านสามารถปิดสินค้ารายการนั้นๆช่วงแคมเปญ จำนวนสินค้าในคลังสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างช่วงโปรโมชั่นและจะไม่ถูกตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม เราแนะนำให้คุณปิดการใช้งานของสินค้า/SKU ก่อนที่จะทำการแก้ไขราคาหรือคลังสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูล

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์