สามารถหาข้อมูลแคมเปญการตลาดที่มีอยู่ได้จากที่ใด

Seller Support Desk

แคมเปญทางการตลาดได้ถูกโพสต์ลงไปในหน้า Seller Center Homepage Promotion ก่อนที่จะมีการเริ่มใช้แคมเปญในเว็บไซต์ของลาซาด้า คุณสามารถค้นหาแคมเปญได้ในแถบ "โปรโมชั่น"

 หรือ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆได้จากเมนูย่อย "โปรโมชัน"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์