วิธีการคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไข FBL

Seller Support Desk

สำหรับสินค้าแบบ FBL ขั้นตอนการคืนสินค้า เหมือนการคืนสินค้าตามปกติ โดยสินค้าคืนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์ หากคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าจะถูกจัดเก็บ และเตรียมพร้อมสำหรับการจำหน่ายครั้งต่อไปทันที หากคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และท่านต้องการรับสินค้าคืน ท่านสามารถแจ้งวันรับสินค้าคืนผ่านทาง Seller Center ได้ทันที

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การใช้งานระบบ FBL"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์