ค่าใช้จ่ายของค่าบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า(FBL)

Seller Support Desk

ค่าใช้จ่าย FBL แบ่งเป็น ค่าบริการดูแลจัดการและค่าจัดเก็บหากสินค้าร้านของท่านจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดสำหรับข้อมูลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลร้านค้าของท่าน

 


FBL Cost Calculator

ขนาดสินค้า

ด้านกว้าง ซม.
ด้านยาว ซม.
ด้านสูง ซม.

จำนวนสินค้าที่จะขายผ่าน FBL ต่อเดือน  

ค่าบริการ FBL

ค่า Inbound (คิดเมื่อ Lazada รับสินค้าเข้าคลัง)   บาท
ค่า Handling ต่อชิ้น (คิดเมื่อได้ส่งสินค้าออกไปให้ลูกค้า)   บาท
ส่วนลด ( ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ขายผ่าน FBL ต่อเดือนของทั้งร้านค้า)   %
ค่า Handling ต่อชิ้น รวมส่วนลด บาท
ค่า Handling ต่อ ออเดอร์ (คิดเมื่อได้ส่งสินค้าออกไปให้ลูกค้า)   บาท

ค่า บริการ FBL โดยเฉลี่ยต่อชิ้น   บาท

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์