ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าแบบ FBL ที่คลังสินค้าลาซาด้า

Seller Support Desk

เมื่อสินค้าของท่านถึงที่คลังสินค้าลาซาด้าแล้ว พนักงานผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และจำนวนสินค้า

เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สินค้าของท่านจะถูกนำไปเก็บไว้ยังสถานะที่เก็บสินค้าพร้อมจำหน่ายแบบ FBL โดยเฉพาะ

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากสินค้าของท่านต้องการจัดเก็บในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ หรือพื้นที่ที่มีระบบความปลอดภัยสูง

เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของลาซาด้าจะดำเนินการจัดการโดยอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องคอยดูแล หรือส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที ซึ่งท่านจะสามารถตรวจสอบได้จากระบบ Seller Center ได้โดยตรง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์