วิธีการตรวจสอบรายงานยอดขาย

Seller Support Desk

ท่านสามารถปฏิบัตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเมนูแถบ "รายงาน"
2. เลือกหัวช้อ "รายงานยอดขาย"
3. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

จะปรากฎรูปกราฟยอดขายของรอบการขายนั้นๆตามที่ท่านเลือก เปรียบเทียบย้อนหลังกับปัจุบัน

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์