ต้องทำอย่างไร หากกรอกหมายเลขติดตามการจัดส่งผิดพลาด (Tracking number)

Seller Support Desk

หมายเลขติดตามการจัดส่ง (Tracking no.) ไม่สามารถแก้ไขได้ 

หากท่านกรอกหมายเลขผิดพลาด โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200 หรือ กรอกแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มทั่วไป" ผ่าน "ส่งคำร้องขอ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์